Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Pružanje usluga starijim osobama i osobama s invaliditetom u triljskom kraju“ Kodni broj:  SF.3.4.11.01.0416 u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Korisnik: GRAD TRILJ, POLJIČKE REPUBLIKE 15, 21240 TRILJ

Partneri:

-          Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Bazana 27, 21230 Sinj

-          Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine, Brnaze 410, Sinj

 

Sinj, 13. svibnja 2024. godine

OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Pružanje usluga starijim osobama i osobama s invaliditetom u triljskom kraju“ Kodni broj:  SF.3.4.11.01.0416 u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“


Pozivaju se zainteresirane osobe da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u LPZ za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Pružanje usluga starijim osobama i osobama s invaliditetom u triljskom kraju“ Kodni broj:  SF.3.4.11.01.0416 u sklopu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za radno mjesto:

– radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Broj traženih osoba: 30 (trideset)

Mjesto rada: Trilj, Sinj, Otok, Dicmo, Dugopolje, Cista Provo.

Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme, 30 mjeseci uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja:

-       Nezavršena osnovna škola

-       Osnovna škola

-       Srednjoškolsko obrazovanje

 

Opis poslova:

  1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
  2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
  3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
  4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Predviđena plaća je plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

-       punoljetnost

 

Svaki zaposleni radnik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Prijavi na oglas kandidati su dužni priložiti:

-       zamolba/prijava vlastoručno potpisana

-       preslika osobne iskaznice

-       dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe, diplome)

-       potvrdu, odnosno elektronički zapis HZMO-a.

 

Pisane prijave se podnose osobno na adresu:

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Brnaze 410, 21 230 Sinj

s naznakom:  „Oglas – radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u projektu „Pružanje usluga starijim osobama i osobama s invaliditetom u triljskom kraju“ 

u roku od 8 (osam) dana od objave ovog oglasa.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa biti će pozvane na intervju. Oglas će biti objavljen na službenim stranicama projekta: www.trilj-zazeli.com i oglasnoj ploči Lokalnog partnerstva za zapošljavanje.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dopredsjednik LPZ 
Petar Kliškinić