Grad TRILJ

Pružanje usluga starijim osobama i osobama s invaliditetom u triljskom kraju


Opći podaci prijavitelja:
Grad TRILJ
Poljičke republike 15, 21240 Trilj
OIB: 91648398574
E-pošta: grad-trilj@st.t-com.hr
Tel/Fax: +385 21 831 135

Partneri:
- Centar za ruralni razvoj CERURA HR, Bazana 27, 21230 Sinj
- Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Cetinske krajine, Brnaze 410, 21230 Sinj

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost projekta je 1.350.000,00 Eura.
- Europska unija sufinancira projekt iz Europskog socijalnog fonda plus u iznosu od 1.147.500,00 eura (85%)
- Republika Hrvatska sufinancira projekt u iznosu od 202.500,00 eura (15%).

KONTAKT:
Grad TRILJ
Adresa ureda: Brnaze 410, Sinj
Kontakt osoba: Ines Maroš
Kontakt: E-pošta: inesmaros29@gmail.com