U Trilju, 16. travnja 2024. godine u Gradskom kinu Trilj održana je uvodna konferencija projekta ‘Pružanje usluga starijim osobama i osobama s invaliditetom u triljskom kraju’ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0416.

Cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom kako bi se prevenirala njihova institucionalizacija i povećala socijalna uključenost.

Ciljne skupine:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i

koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

– koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i

– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Ukupna vrijednost projekta je 1.350.000,00 eura. Europska unija sufinancira projekt iz Europskog socijalnog fonda plus u iznosu od 1.147.500,00 eura (85%), a Republika Hrvatska u iznosu od 202.500,00 eura (15%).

Razdoblje provedbe projekta je od 13.03.2024.g. do 13.03.2027.g.

Zaposlit će 30 osoba koje će 30 mjeseci pružiti usluge potpore i podrške (organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba) za 180 korisnika, odabranih na javnom pozivu, uz dodjelu paketa kućanskih i higijenskih potrepština.

Na konferenciji je sudjelovalo 30-tak osoba.

Više o projektu: www.trilj-zazeli.com

Više o EU fondovima na https://fondovieu.gov.hr/ i https://esf.hr/esfplus/